Samhällsansvar - corporate social responsibility

Att vi som företag har en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle är en ståndpunkt som vi starkt tror på. Ett av Winn Hotel Groups och Bjertorp Slotts kärnvärden är engagemang – vilket betyder engagemang för medarbetare, ägare, kunder, miljön och det samhälle vi som företag verkar i.

Målsättningen är att med ett gediget engagemang på en affärsmässig grund, bidra till en hållbar utveckling. Arbetet innefattar bland annat internt miljöarbete och att bidra till olika samhällsprojekt.

För oss är det viktigt att vårt engagemang för det samhälle vi lever och verkar i genomsyrar hela vår organisation. Vi menar också att vårt samhällsengagemang alltid ska börja med handling, att faktiskt göra något som gör skillnad. Vi vill bidra med något som vi brinner för och vi vill att det ska genomsyras av vår övergripande vision.

Men vi vill inte att vårt samhällsengagemang ska stanna hos oss, därför tar vi hjälp av de smartaste människorna vi kan tänka oss: våra kunder. Vi vet att vi har lång väg att gå men vi vet att våra kunder kan hjälpa oss att göra detta till ett långsiktigt, återkommande arbete.

Aktuella och tidigare projekt:

DECEMBER 2017

En summa pengar skänktes till föreningen "Våra älskade barn" och deras arbete lokalt med att göra vardagen bättre för barn och barnfamiljer.

MAJ 2017

"Ett slag för Cancerfonden" gav totalt 103 600 till Cancerfonden. Vi var en av sponsorena som bidrog till golftävlingen som spelades söndag 21 maj på Vara-Bjertorp GK. Totalt har klubben samlat in över 1 miljon till cancerfonden under de åren tävlingen har pågått. 

DECEMBER 2016

Årligen i juletid skänker vi en summa pengar till föreningen "Våra älskade barn" och deras arbete lokalt med att göra vardagen bättre för barn och barnfamiljer.

FEBRUARI 2015

28 februari anordnar föreningen ”Våra älskade barn” en gala i välgörenhetens tecken hos oss på Bjertorp Slott där vi är med och bidrar ekonomiskt . Inför 2015 har Våra Älskade Barn startat ett nytt projekt för att stötta och glädja barn och deras familjer som lever i en ekonomiskt tuff vardag, genom att erbjuda dem en semesterresa där allt är betalt. Galan är en stor del av projektet där målsättningen är att hjälpa 375 familjer under 2015. Läs mer om välgörenhetsgalan

DECEMBER 2013 (2-års projekt)

Winn Hotel Group har fördjupat samarbetet med Hand in Hand genom att gå in som bysponsorer i Indien. Bysponsorskapet innebär att vi stödjer en by som heter ILLUDO och som ligger i delstaten Tamil Nadu State. I Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden: jobbskapande, hälso-undersökningar, demokrati och IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden. Grunden för en bestående utveckling har därmed lagts. Läs mer om projektet här.

JULI 2012

”Ett slag för Cancerfonden” gav totalt 97 265 kr. Som en av sponsorerna till golftävlingen ”Ett slag för cancerfonden” bidrog vi med 2 775 kronor till de totala 97 265 kronorna som gick direkt till Cancerfonden. Golftävlingen spelades den 21 juli 2012 på Vara-Bjertorp Golfklubb. Läs mer om tävlingen här.

DECEMBER 2011
Konferensintäkter gav 30 000 kr till forskning kring alzheimers sjukdom
Under hela december månad 2011 valde vi att avsätta 25 kr per övernattande konferensgäst till den viktiga forskningen kring alzheimers sjukdom. Svensk forskning ligger i frontlinjen när det gäller att hitta en lösning på sjukdomen, men det saknas pengar. Även denna insamling görs tillsammans med våra systerhotell Högbo Brukshotell och Såstaholm Hotell & Konferens. Resultatet blev 30 000 kr som går till forskning via Alzheimerfonden

APRIL 2011
Konferenser resulterade i 18 560 doser mässlingsvaccin till Unicef
Under hela april månad 2011 valde vi att avsätta 25 kr per konfererande gäst – detta gällde alla övernattande konferensgäster på våra hotell Bjertorp Slott, Högbo Brukshotell och Såstaholm Hotell & Konferens. Då fick våra kunder vara med bestämma vart dessa pengar skulle gå. 80% av de tillfrågade valde Unicef som hjälporganisation. Resultatet blev 18 560 doser mässlingsvaccin, vilket motsvarar 38 048 kr i insamlade pengar.