Samhällsansvar - corporate social responsibility

Att vi som företag har en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle är en ståndpunkt som vi starkt tror på. Ett av Winn Hotel Groups och Bjertorp Slotts kärnvärden är engagemang – vilket betyder engagemang för medarbetare, ägare, kunder, miljön och det samhälle vi som företag verkar i.

Målsättningen är att med ett gediget engagemang på en affärsmässig grund, bidra till en hållbar utveckling. Arbetet innefattar bland annat internt miljöarbete och att bidra till olika samhällsprojekt.

För oss är det viktigt att vårt engagemang för det samhälle vi lever och verkar i genomsyrar hela vår organisation. Vi menar också att vårt samhällsengagemang alltid ska börja med handling, att faktiskt göra något som gör skillnad. Vi vill bidra med något som vi brinner för och vi vill att det ska genomsyras av vår övergripande vision.

Men vi vill inte att vårt samhällsengagemang ska stanna hos oss, därför tar vi hjälp av de smartaste människorna vi kan tänka oss: våra kunder. Vi vet att vi har lång väg att gå men vi vet att våra kunder kan hjälpa oss att göra detta till ett långsiktigt, återkommande arbete.

Aktuella och tidigare projekt:

 "Ett slag för Cancerfonden" Vi är en av de sponsorerna som årligen bidrar till golftävlingen som spelas på Vara-Bjertorp GK. Totalt har klubben samlat in långt över 1 miljon till cancerfonden under de åren tävlingen har pågått. 

Årligen i juletid skänker vi en summa pengar till föreningen "Våra älskade barn" och deras arbete lokalt med att göra vardagen bättre för barn och barnfamiljer.

Tillsammans med föreningen ”Våra älskade barn” en gala i välgörenhetens tecken hos oss på Bjertorp Slott har vi varit med och bidrog ekonomiskt.

Winn Hotel Group har fördjupat samarbetet med Hand in Hand genom att gå in som bysponsorer i Indien. Bysponsorskapet innebär att vi stödjer en by som heter ILLUDO och som ligger i delstaten Tamil Nadu State. I Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden: jobbskapande, hälso-undersökningar, demokrati och IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden. Grunden för en bestående utveckling har därmed lagts. Läs mer om projektet här.


Konferensintäkter gav 30 000 kr till forskning kring alzheimers sjukdom
Under en period valde vi att avsätta 25 kr per övernattande konferensgäst till den viktiga forskningen kring alzheimers sjukdom. Svensk forskning ligger i frontlinjen när det gäller att hitta en lösning på sjukdomen, men det saknas pengar. Även denna insamling görs tillsammans med våra systerhotell Högbo Brukshotell och Såstaholm Hotell & Konferens. Resultatet blev 30 000 kr som går till forskning via Alzheimerfonden


Konferenser resulterade i 18 560 doser mässlingsvaccin till Unicef
Under en period valde vi att avsätta 25 kr per konfererande gäst – detta gällde alla övernattande konferensgäster på våra hotell Bjertorp Slott, Högbo Brukshotell och Såstaholm Hotell & Konferens. Då fick våra kunder vara med bestämma vart dessa pengar skulle gå. 80% av de tillfrågade valde Unicef som hjälporganisation. Resultatet blev 18 560 doser mässlingsvaccin, vilket motsvarar 38 048 kr i insamlade pengar.