Närområdets fantastiska kyrkor

I närområdet till slottet finns många fantastiska kyrkor som är populära för både dop och vigsel för bröllop. Hos oss på slottet finns det också flera vackra salonger & miljöer för din ceremoni.

Fyrunga kyrka 2,7 km bort

Den gamla kyrkan restes troligen på 1200-talet av gråsten. Denna revs 1874 och den nuvarande är byggd i nygotisk stil samma år efter ritningar av Ludvig Hedin. Dopfunten är från 1200-talet. Vid kallmuren i norr står tre kalkstenskors från 1600-talet lutade. En porträttgravhäll finns också bevarad.

Vara kyrka 12 km bort

Vara kyrka invigdes 3 söndagen i Advent 1902 (14 december) av biskop E.J. Keijser. Före det fanns en liten medeltida kyrka men när stationssamhället växte fanns det behov av en ny kyrka. De äldsta inventarierna i den nya kyrkan är altarskåpsrelieferna och predikstolen från den gamla medeltida kyrkan.  Dopfunten är också medeltida men den är troligen från Önums kyrka ursprungligen. Nattvardskalken som ännu idag används kommer från 1800-talet. Sin nuvarande utformning fick kyrkan i samband med 1994-års renovering då kyrkan återställde i sitt ursprungliga skick från 1902. Vara kyrkogård med kapellet anlades 1905 är belägen ett par hundra meter från kyrkan.

Skarstad kyrka 8,3 km bort

Skarstads kyrka uppfördes 1859, ritad av Johan Adolf Hawerman, efter att den gamla från slutet av 1500-talet rasade under pågående gudstjänst 6:e maj 1855. Lyckligtvis blev ingen allvarligt skadad när västra gaveln rasade. Besökarna fick delta i Hällums kyrka till den nya var uppförd. När Skarstads nya togs i bruk revs Hällums. Skarstads kyrkogårds äldsta delar är troligtvis samtida med den gamla kyrkan från 1500-talet. Kyrkogården idag finns runt kyrkan och en vacker allé av ornäsbjörkar finns från västra entrén och fram till kyrkan. Denna anlades 1959.

Vigsel & Dop på slottet

Det går alldeles utmärkt att hålla en ceremoni i någon av slottets salonger, eller utomhus i den vackra slottsparken.

Toppbild av Anna Johansson