Hur vi hanterar spridningen av Covid -19

Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet, är en självklarhet för oss på Bjertorp Slott. Därför tar vi det som nu sker, internationellt och nationellt, på stort allvar. Vi följer utvecklingen med noggrannhet och håller extra krisgruppsmöten, vi följer alla rekommendationer som kommer från myndigheter och vi har själva genomfört en rad åtgärder för att säkra situationen. Med den här informationen vill vi se till att du som gäst hos oss får information om vad vi hittills gjort för att du ska känna dig trygg med att ha din vistelse hos oss.

Allmänt

Vi avbryter vår kemikaliefria städning och desinficerar ytor vid städning (konferensbord, allmänna toaletter, bastu, mm). Städning sker minutiöst och även allmänna utrymmen (receptionsdisk, hissknappar, dörrhandtag och liknande) gås över med desinfektionsmedel minst två gånger per dag. Skyltar om att tvätta händerna finns på samtliga allmänna toaletter -rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Handsprit finns utplacerat vid flera kaffestationer samt i lobby/reception. Den allmänna rekommendationen är dock att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, vilket är mer effektivt än handsprit. Vi vädrar mer än vanligt. Vi har ökat användningen av handskar vid en rad olika arbetsmoment i verksamheten.

Våra medarbetare

All personal har personligen tillgång till handsprit i direkt närhet till sin arbetsplats. Enligt den information vi har så har ingen medarbetare på Bjertorp Slott, eller personal från bemanningsföretag, varit utomlands eller besökt något annat land. Resor till någon av riskområdena, listade av UD, är ej tillåtna. Övriga resor ska i största möjlighet begränsas och stora folksamlingar ska undvikas. All personal som tar emot besök där vi vanligtvis välkomnar handhälsning får nu använda sig av så kallad japansk hälsning, då man bugar lätt i stället för att ta i hand.

Våra gäster

Vi upphör helt och tillsvidare med frukostbuffé och erbjuder istället slottets variant av frukostpåse, med utvalda frukostprodukter serverade i portionsform och för dem som önskar varmt på tallrik av våra kockar. Vi kommer också att servera för- och eftermiddagsfika inne i varje grupps respektive lokal för den som önskar.

Godis- och kakbufféer skyddas med lock och vi utökar antalet tänger att plocka med, så att ingen gäst behöver använda händerna för att ta av godsakerna.

Vi köper enbart in frukt med skal, som citrus och banan, för att minska risken för att frukten i våra fruktskålar ska sprida smitta. Vi tar ej emot fler än 50 gäster i samma lokal, tillåter inte kö vid baren och dukar glest vid middagsborden. Vill du hellre inta dina måltider på rummet så har vi tagit bort rumsserviceavgiften. All personal är uppdaterad och tränad i de obligatoriska åtgärder som krävs att vidta om en gäst eller personal insjuknar i Corona eller får Corona-liknande symptom. Vi följer strikt den information och de rekommendationer som myndigheter och vår regering delegerar oss.

TACK för din förståelse samt ditt stöd. Vi kommer att hålla dig uppdaterad och önskar dig varmt välkommen till Sveriges yngsta jugendslott. Vi lovar att ta hand om dig!