På spåret

Ni har sett tv-programmet, då kan ni gissa aktiviteten. Vart är vi på väg?

Upplägget är ungefär detsamma som i det populära tv-programmet, vi startar resan och utmaningen är att komma på vart vi är på väg. Lagvis sätts kunskaper på prov och lagandan är viktigt då man tillsammans skall svara på frågor om vårt resmål.

Tid: 2 h
6-50 personer 375 kr/person
51-500 350 kr/person