Fyrunga Kyrka

2,7 km 3 min

Den gamla kyrkan restes troligen på 1200-talet av gråsten. Denna revs 1874 och den nuvarande är byggd i nygotisk stil samma år efter ritningar av Ludvig Hedin.

Dopfunten är från 1200-talet.
Vid kallmuren i norr står tre kalkstenskors från 1600-talet lutade. En porträttgravhäll finns också bevarad.